GRAND AUSTIN
地區 : 尖沙咀
地址 : 柯士甸道西9號 AUSTIN RD W 9
發展商 : 香港鐵路有限公司.威翰有限公司
入伙年份 : 2015
地契年期 : 2060 (尚餘41年)
會所設施 : 游泳池.遊樂場.有上蓋的園景區等...
周圍環境 : 近港鐵柯士甸站.九龍佐治五世公園等
座/層/單位 : GRAND AUSTIN TWR 01 T1 (12 -35 樓) (A -C 室)
GRAND AUSTIN TWR 01 T1A (1 -35 樓) (A -D 室)
GRAND AUSTIN TWR 02 T2 (9 -36 樓) (A -C 室)
GRAND AUSTIN TWR 02 T2A (1 -36 樓) (A -D 室)
GRAND AUSTIN TWR 03 T3 (6 -36 樓) (A -C 室)
GRAND AUSTIN TWR 03 T3A (1 -36 樓) (A -D 室)
GRAND AUSTIN TWR 05 T5 (6 -30 樓) (A -D 室)
GRAND AUSTIN TWR 05 T5A (1 -30 樓) (A -D 室)
GRAND AUSTIN TWR 01 T1 消耗表
A B C
35
33
建築面積: - (實用面積: 2211)
成交價: 8847.6 萬 (合約日期:2014-07-30)
呎價: @ (實用呎價:@40,016)
賣方: MTR CORP LTD
買方: FORTUNE XXXX XXXXXXXXX...
32
建築面積: - (實用面積: 1195)
成交價: 3532.6 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@29,562)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHAMP XXXXXXX XXX ...
31
建築面積: - (實用面積: 941)
成交價: 2564.6 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@27,254)
賣方: MTR CORP LTD
買方: LI XXXXXX ...
建築面積: - (實用面積: 1292)
成交價: 3677.8 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@28,466)
賣方: MTR CORP LTD
買方: LAM XXXXX XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3433.9 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@28,712)
賣方: MTR CORP LTD
買方: WU XXX XXXX ...
30
建築面積: - (實用面積: 941)
成交價: 2539.2 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,984)
賣方: MTR CORP LTD
買方: TUNG XXX XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1293)
成交價: 3669.4 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@28,379)
賣方: MTR CORP LTD
買方: WONG XXXX XXX XX X XXX...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3465.9 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@28,979)
賣方: MTR CORP LTD
買方: WISDOM XXXXXXXX XXX ...
29
建築面積: - (實用面積: 941)
成交價: 2514 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,716)
賣方: MTR CORP LTD
買方: YIU XXXXX XXXX ...
建築面積: - (實用面積: 1293)
成交價: 3633 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@28,097)
賣方: MTR CORP LTD
買方: EAST XXXXXXXXXX XXXXXX...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3431.6 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@28,692)
賣方: MTR CORP LTD
買方: YUAN XXXX ...
28
建築面積: - (實用面積: 941)
成交價: 2514 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,716)
賣方: MTR CORP LTD
買方: NG XXX XXX XXXXX ...
建築面積: - (實用面積: 1293)
成交價: 3563.8 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@27,562)
賣方: MTR CORP LTD
買方: LAM XXXXX XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3366.2 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@28,145)
賣方: MTR CORP LTD
買方: WONG XXX XXXX ...
27
建築面積: - (實用面積: 941)
成交價: 2489.2 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,453)
賣方: MTR CORP LTD
買方: NIU XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1293)
成交價: 3528.5 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@27,289)
賣方: MTR CORP LTD
買方: SU XX X XXXX XXXXX XXX...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3332.8 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@27,866)
賣方: MTR CORP LTD
買方: KWAN XX XX ...
26
建築面積: - (實用面積: 941)
成交價: 2464.5 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,190)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHEN XXXXXX X XXXXX XX...
建築面積: - (實用面積: 1293)
成交價: 3694.1 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@28,570)
賣方: MTR CORP LTD
買方: LI XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3363.9 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@28,126)
賣方: MTR CORP LTD
買方: DAYSPRING XXX XXX ...
25
建築面積: - (實用面積: 941)
成交價: 2452.2 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,060)
賣方: MTR CORP LTD
買方: QIN XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1293)
成交價: 3543.7 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@27,407)
賣方: MTR CORP LTD
買方: BIG XXXXXX XXX XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3442.9 萬 (合約日期:2014-07-30)
呎價: @ (實用呎價:@28,787)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHAN XXXX XXX ...
23
建築面積: - (實用面積: 1293)
成交價: 3458.9 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,751)
賣方: MTR CORP LTD
買方: YAN XXX XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3267.1 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@27,317)
賣方: MTR CORP LTD
買方: JI XXXXXX ...
22
建築面積: - (實用面積: 941)
成交價: 2428 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@25,802)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHENG XXXX XX ...
建築面積: - (實用面積: 1293)
成交價: 3441.7 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,618)
賣方: MTR CORP LTD
買方: SEASTAR XXX XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3250.8 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@27,181)
賣方: MTR CORP LTD
買方: FULL XXXX XXXXXXXXXXX ...
21
建築面積: - (實用面積: 941)
成交價: 2415.8 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@25,673)
賣方: MTR CORP LTD
買方: NG XXX XXXX ...
建築面積: - (實用面積: 1293)
成交價: 3590.8 萬 (合約日期:2014-07-30)
呎價: @ (實用呎價:@27,771)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHAN XXXXXXXX XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3297.5 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@27,571)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHAN XXX XXXXX XXXXXX ...
20
建築面積: - (實用面積: 941)
成交價: 2403.8 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@25,545)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHONG XXX XXX XXXXXXX ...
建築面積: - (實用面積: 1293)
成交價: 3473.8 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@26,866)
賣方: MTR CORP LTD
買方: LAI XXX XXXX ...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3281.1 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@27,434)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHENG XXXX XXXX ...
19
建築面積: - (實用面積: 941)
成交價: 2391.8 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@25,418)
賣方: MTR CORP LTD
買方: KEY XXXX XXX XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1293)
成交價: 3390.6 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,223)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHIANG XX XXXX XXXXXXX...
建築面積: - (實用面積: 1196)
成交價: 3202.5 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,777)
賣方: MTR CORP LTD
買方: LAU XXXXXX XXX ...
18
建築面積: - (實用面積: 967)
成交價: 2398 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@24,798)
賣方: MTR CORP LTD
買方: EAST XXXXXXX XXX XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1298)
成交價: 3428.9 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,417)
賣方: MTR CORP LTD
買方: YIP XXX XXXX ...
建築面積: - (實用面積: 1198)
成交價: 3207.9 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,777)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHONG XXXXXX ...
17
建築面積: - (實用面積: 967)
成交價: 2374.3 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@24,553)
賣方: MTR CORP LTD
買方: YIP XXXX XXXX ...
建築面積: - (實用面積: 1298)
成交價: 3418.3 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@26,335)
賣方: MTR CORP LTD
買方: MOORJANI XXXXXXXXXX XX...
建築面積: - (實用面積: 1198)
成交價: 3237.8 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@27,027)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHENG XXXX XXXXX ...
16
建築面積: - (實用面積: 967)
成交價: 2362.5 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@24,431)
賣方: MTR CORP LTD
買方: FONG XXXX XXXX ...
建築面積: - (實用面積: 1298)
成交價: 3378 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@26,025)
賣方: MTR CORP LTD
買方: LI XXXX XXX ...
建築面積: - (實用面積: 1198)
成交價: 3221.8 萬 (合約日期:2014-07-15)
呎價: @ (實用呎價:@26,893)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHAN XXX XXXX ...
15
建築面積: - (實用面積: 967)
成交價: 2293.1 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@23,714)
賣方: MTR CORP LTD
買方: WAN XXXX XXX XXXXX ...
建築面積: - (實用面積: 1298)
成交價: 3239.4 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@24,957)
賣方: MTR CORP LTD
買方: WONG XXX XXXX XXX X XX...
建築面積: - (實用面積: 1198)
成交價: 3129.1 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@26,119)
賣方: MTR CORP LTD
買方: LUO XXXX XXXXX X XXXX ...
12
建築面積: - (實用面積: 967)
成交價: 2259.3 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@23,364)
賣方: MTR CORP LTD
買方: LIAO XX XXX XXXXX ...
建築面積: - (實用面積: 1298)
成交價: 3191.5 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@24,588)
賣方: MTR CORP LTD
買方: LAU XXXX X XXXX XXX XX...
建築面積: - (實用面積: 1198)
成交價: 3082.8 萬 (合約日期:2014-07-10)
呎價: @ (實用呎價:@25,733)
賣方: MTR CORP LTD
買方: CHAN XXX XXXXX ...
特此聲明, 雅虎香港非地產代理,沒有在業務過程中從事地產代理工作,只涉及廣告發佈或資料傳佈。雅虎香港不會為在此網頁提供的資料或使用該等資料引致的損失或損害賠償負上任何責任。